Aula Municipal de Música

MARIA ESCOLÀ I CASES · PIERA

EQUIP DIRECTIU

Directora
Rosa Escolà i Cases

Cap d'estudis
Juanma Pintor i Cano


ADMINISTRACIÓ

Aurora Viladoms i Poch
JUNTA GESTORA

Equip directiu
Rosa Escolà
Juanma Pintor

Tresorera
Aurora Viladoms

Representants professors
Eva Cano
Esther Sabaté

Representant alumnes i Secretari
Omar Olmedo

Representants pares i mares
Miguel Ángel Garcia
José Luís Oreiro
Anna Rigol

Representant ajuntament
Josep Mª Rosell