AULA MUNICIPAL de MÚSICA de PIERA

MARIA ESCOLÀ I CASES

L'Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases vol aconseguir una democratització plena de la pràctica instrumental, i que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats.

 

Per aquest motiu el projecte UIUI (Un Infant Un Instrument) consisteix en anar a l'escola de primària amb un instrument per cada infant, prenent l'exemple de molts països europeus on assoleixen aquest objectiu a través de la implantació de la música en l’educació obligatòria. Es tracta d'introduïr l'alumnat a la pràctica instrumental en sessions col.lectives d'1h setmanal.

PROJECTE UIUI

Curs 2016 - 2017