Aula Municipal de Música

MARIA ESCOLÀ I CASES · PIERA

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS
  • VENT FUSTA
Flauta travessera
· Prof.
Yoshiko Sakai
Clarinet
· Prof. Xavier Piquer
Saxòfon
· Prof. Esther Sabaté

  • VENT METALL
Trompa, Trompeta i Trombó
· Prof. Danel Morales


  • PERCUSSIÓ
Bateria moderna
· Prof. Tomy Castillo

  • CANT
Cant líric
· Prof. Lupe Fradera
Cant modern
·
Prof. Nuna Garcia
  • CORDA FREGADA
Violí i Viola
· Prof. Joaquín Peláez
Violoncel
· Prof. Muntsa Sitjà

  • CORDA POLSADA
Guitarra clàssica
· Prof. Toni Comaposada
· Prof.
Juanma Pintor

  • TECLATS
Piano
· Prof. Eva Cano
· Prof.
Aleix Colom
· Prof.
Nuna Garcia
· Prof.
Montse Pons
Piano Jazz
· Prof. Nuna Garcia
Acordió
· Prof. Montse Pons


  • INSTRUMENTS ELECTRÒNICS
Guitarra elèctrica i baix elèctric
· Prof. Juanma Pintor
CLASSES COL·LECTIVES INSTRUMENTALS I VOCALS

Conjunts instrumentals
·
Prof. Esther Sabaté
· Prof.
Xavier Piquer
Combos
·
Prof. Juanma Pintor
· Prof.
Esther Sabaté
Cor Gospel
·
Prof. Aleix Colom