AULA MUNICIPAL de MÚSICA de PIERA

MARIA ESCOLÀ I CASES

gallery/img_1101

28 de gener - violí i viola, trompa, trompeta i trombó, adults, Big Bands, Combo adults i Gospel

AUDICIONS 1ER QUADRIMESTRE 2018-2019

29 de gener - Guitarra i piano

30 de gener - saxos i vent-fusta

31 de gener - guitarra , violoncel i conjunt de corda

1 febrer - piano-cant i cant modern