AULA MUNICIPAL de MÚSICA de PIERA

MARIA ESCOLÀ I CASES

gallery/img_1101

29 de gener - violins, baix i guitarres elèctrics, adults, Big Band i Gospel

AUDICIONS 1ER QUADRIMESTRE 2017-2018

30 de gener - MEF, pianos i vent-metalls

31 de gener - saxos i vent-fusta

1 de febrer - guitarres i violoncels

2 febrer - piano-cant i cant modern