AULA MUNICIPAL de MÚSICA de PIERA

MARIA ESCOLÀ I CASES

Aleix Colom Piano, Sensibilització, Llenguatge M., Cor Gospel i Música a l'Edat d'Or
aleixcolom@aulamusicapiera.cat

http://aleixcolom.wixsite.com/pedagogiamusical

 

​La meva trajectòria formativa i laboral ha anat transformant la meva vida de tal manera que he viscut amb contrast les cares de la música. Des de la vessant més depenent i mediada, a la més autoregulada i independent. En certs moments m'he sentit prou format com per seguir caminant lliurement. Altres moments he sentit la necessitat de aprendre'n més. En el punt en què em trobo, el que vull és dedicar-me a l'educació musical en primera linia. Combinar el que la meva formació m'ha donat amb el que a la pràctica pedagògica m'aporta com a experiència per a innovar. A part, el vagatge en crear o participar en formacions musicals, m'ajuda a aprofitar aquesta habilitat per a transformar la didàctica, el disseny i els projectes educatius. En general em consider-ho un músic polifacètic, cosa que admiro de les persones que es dediquen a la pedagogia musical.

 

FORMACIÓ

 

Escolania de Montserrat.

​1996 - 2000

Als 10 anys vaig entrar a l'Escolania de Montserrat sota la direcció del P. Ireneu Segarra (el primer anys, després vaig tenir el G. Jordi Agustí Piqué). La meva formació musical es basava fonamentalment en el cant coral de veus blanques. A la vegada, iniciava el meu cami com a instrumentitsta amb la flauta travessera (instrument principal) i el piano (instrument secundari). 

 

Conservatori Municipal de Música d'Igualada

2000 - 2004

De l'Escolania vaig passar directament a seguir els meus estudis de grau professional al Conservatori d'Igualada. Allà vaig seguir estudiant la flauta travessera i el piano, fins a nivell de 5è de grau professional.

 

Escola Superior de Música de Catalunya.

​2011 - 2015

​Vaig començar els estudis superiors a l'Esmuc encarats a l'àmbit de la pedagogia general i bàsica. Amb el piano com a instrument principal, i el cant clàssic i modern com a instrument secundàri. A part també he tingut formació vocal, corporal, de direcció, tecnologia informàtica musical, àmbits de la musicologia i la pedagogia. En aquesta última, m'he format en pedagogia sistemàtica, didàctica (general, de l'instrument, Orff i del conjunt instrumental), dansa, moviment corporal, musicoteràpia,  i d'altres matèries relacionades amb la pedagogia com la dansa, les classes en grup, psicopedagogia, música i comunitat, etc.