AULA MUNICIPAL de MÚSICA de PIERA

MARIA ESCOLÀ I CASES

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

INTERCANVIS, TROBADES D’INSTRUMENTS I ORQUESTRADA


Amb la voluntat de compartir les nostres pròpies experiències amb les d’alumnes d’altres escoles de música, s’organitzen intercanvis i trobades amb els mateixos. Sense dubte una oportunitat perfecta per conèixer de primera mà el que passa en altres indrets i enriquir-se mútuament.

 

 

TOCATTA


Dins el marc d’actuació que l’Aula realitza amb els alumnes de les escoles de Piera, aquest projecte és molt significatiu. Consisteix en organitzar un petita orquestra amb els alumnes de 5è de primària, on cadascun d’ells aporta algun instrument que té al seu entorn. En tres sessions es prepara i s’interpreta davant de companys d’altres cursos i mares i pares una peça musical adaptada amb l’ajuda de tot el professorat de l’Aula. El resultat és sempre sorprenent.

PIM-PAM


PIM-PAM és un seguit d’intervencions amb unes característiques molt concretes portades a terme per professors i alumnes de l’Aula.
El marc d’actuació ha de complir les següents premisses: 
- curta durada (entre 10 i 30 minuts aproximadament)
- realitzables a diferents llocs públics i privats, oberts i tancats del municipi
- caràcter efímer i esporàdic
- assistència lliure i gratuïta

Què són i què volen dir?
- PIM (Piera Interès Musical): xerrades, amb o sense exemples, sobre qualsevol tema que tingui a veure amb la música. Els assistents poden participar activament formulant preguntes o afegint comentaris.
- PAM (Piera Acció Musical): concerts, audicions o accions de petit format que, sense previ avís, són oferts en qualsevol punt de la geografia municipal.

PARTICIPACIONS I COL·LABORACIONS MUNICIPALS


La inmersió de l’Aula dintre el panorama musical, cultural i social de Piera és sense cap mena de dubte un dels principals objectius de la mateixa. Bona mostra en són les múltiples participacions que es realitzen al llarg de l’any, com ara:
 

  • Marató de PTV (Piera Televisió)

  • Fira i Festes del Sant Crist

  • Sessions Dispiera

  • Ruta dels músics (barri dels gats)